Communicatietraining op Maat


In de Communicatietraining op Maat kijkt De Regenboogpartners samen met jou naar mogelijke knelpunten in jouw orga­nisatie.


Er wordt in overleg met jou een trainingsprogramma opgesteld waarmee deze knelpunten op korte ter­mijn worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen.
Wat is de werksituatie in jouw organisatie?

  • Werken jouw medewerkers als team samen of maken ze elkaar constant verwijten? Durven ze individueel en als groep verantwoording te nemen?
  • Komt elke medewerker voor zijn of haar mening uit? Of worden conflicten juist vermeden en durft niet ieder­een de confrontatie aan te gaan?
  • Is er sprake van spanning in de groep?
  • Durft elke medewerker vragen te stellen, door te vragen om zo processen helder te krijgen en te houden?

Soms spelen er in een organisatie meerdere problemen. De Communicatietraining van De Regenboogpartners is daarom altijd op maat!Doel van de Communicatietraining op Maat

Zeker is het dat ook in jouw organisatie alles staat of valt met communicatie. Veel mis­verstanden ontstaan omdat we denken dat wat voor ons duidelijk is, ook door ande­ren wordt begrepen.


Er vindt een cultuurverandering plaats wanneer mensen goed naar zichzelf leren te kijken. Ze krijgen inzicht in hun doen en laten, zijn duidelijk. Ze leren problemen te bespreken in plaats van gelijk te willen halen. De Communicatietraining op Maat stelt jouw medewerkers ook in staat te luisteren, door te vragen en feedback te geven in plaats van kritiek.


Ik heb heel veel aan de training gehad met name dat ik niet de enige ben die worstelt met communicatie. Ik gebruik het geleerde constant!

Ellen DijkshoornCommunicatie op Maat | De RegenboogpartnersPraktische informatie
De Communicatietraining duurt twee dagen, waarop bij voorkeur gewerkt wordt van 10:00 uur tot 17:00 uur. Na zes weken is er een terug­komdag. Dit is om de groep de mogelijkheid te geven om wat er geleerd is in praktijk te brengen en de lesstof nogmaals eigen te maken.


Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers. Tevens wordt er altijd gewerkt met twee ervaren trainers. We boeken hierdoor dubbel zo snel resultaat.
Kosten: € 900,- per dagdeel (excl. BTW).
Locatie: is in overleg te bepalen. Locatie, lunch en versnaperingen zijn niet in de prijs inbegrepen.

Bekijk onze referenties.

Meer weten? Bel Abeltje Boerstra 0627170861 of

meld je aan